E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Hemşirelik Öğrencilerinin Erken Evlilik ve Çocuk Gelinler Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye  
2 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 39-44
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.112
Anahtar Kelimeler: Erken evlilik, çocuk gelin, hemşirelik öğrencileri
Özet

Amaç: Bu çalışma, bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin erken evlilik ve çocuk gelinler hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla planlandı.

 

Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan araştırmanın örneklemini Mart - Nisan 2016 tarihleri arasında Bandırma’da bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmaya istekli 308 öğrenci oluşturdu. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı.

 

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin yaş ortalamaları 20,68±2,12 olup, %58,1’inin kız öğrenci olduğu belirlendi. Öğrencilerin %25,6’sının birinci ve ikinci derece yakınlarında 18 yaş altında evlendirilen kız çocuğu olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan öğrencilerin %92,2’si erken yaşta evlendirilmenin toplumsal bir sorun olduğunu ve %89,3’ü ise bir istismar davranışı olduğunu belirtti.Çocuk gelinler sorununun çözümü için öğrencilerin %67,5’i kanunlar hükmünde yasal yaptırımlar uygulanması, %65,6’sı kız çocuklarının okutulması ve %63’ü ise toplumda yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

 

Sonuç: Sonuç olarak küçük yaşta yapılan evlilikler ve bu durumun getireceği risklerin çözümleri kapsamında sağlık profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. Sağlık profesyonellerinin çağdaş rolleri kapsamında erken yaş evliliklerinin nedenlerini ve sonuçlarını analiz ederek bakım ve sosyal destek hizmetlerini düzenlemeleri önem taşımaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018