E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Parkinson Tanısı Almış Bir Olgunun “Roy Uyum Modeli” Kullanılarak Hemşirelik Bakımının Planlanması
1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
2 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 36-38
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.123
Anahtar Kelimeler: Parkinson, Roy uyum modeli, hemşirelik, hemşirelik bakımı
Özet

Artan yaşlı nüfusu olan toplumlarda kronik hastalıklar ve bunların yol açtığı ek sorunlar yaşam kalitesini bozmakta, bakıcı yükünü artırmakta ve yüksek maliyete yol açmaktadır. Bu çalışmada Roy Uyum Modeli kullanılarak takip edilen bir hastanın bakım planının yapılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Beş yıl önce kol ağrısı, kuvvet kaybı ve zamanla elindeki titremeler ile Parkinson tanısı konulan 76 yaşındaki K.S. isimli kadın hastanın bakımı Roy Uyum Modeli kullanılarak hazırlanmış, hastaya bakım yapılmış ve değerlendirilmiştir. Hastadan yüz yüze görüşme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Bu görüşmede hastanın onamı alındıktan sonra fiziksel muayenesi yapılmış, sorunları tespit edilmiştir. Ziyaret öncesi hastanın eğitim ihtiyacına yönelik eğitim planı, beslenme, eğitim ve egzersiz takip çizelgesi oluşturulmuş, eğitimler verilmiştir. İkişer hafta aralıklarla 6 ziyaret gerçekleştirilmiş, her görüşme yaklaşık iki saat sürmüş, egzersizler için videolar izlettirilmiştir. İlk ziyaretten sonra her seferinde hastaya egzersizlerin tamamı yaptırılmış, yanlışları düzeltilmiş, eksikleri tamamlanmıştır. Etik açıdan hastadan ve ailesinden yayınlanması için izin alınmıştır. Hastanın egzersiz yapmaya ve beslenmeye daha istekli olduğu, bu uygulamanın hastanın motivasyonunu artırdığı tespit edilmiştir. Tüm değerlendirmeler ışığında Roy Uyum Modeli’nin parkinsonlu hastaların bakımı için kullanılabilecek bir model olduğu, hastanın uyum sürecini hızlandıracağı ve bu şekilde ev ortamında yapılan ziyaretlerin motivasyonu artıracağı söylenebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018