E-ISSN 2459-1459
Derleme
Jukstaglomerüler Hücreli Tümör (Reninoma): Vaka Sunumu ve Literatür Derlemesi
1 Department of Urology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pathology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2016; 6: 187-190
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.20
Anahtar Kelimeler: Reninoma, sekonder hipertansiyon, nefron koruyucu cerrahi, tanısal inceleme
Özet

Reninoma, jukstaglomerüler hücrelerden köken alan nadir bir tümördür. Bu çalışmamızda sekonder hipertansiyon ve yan ağrısı ile üroloji polikliniğine başvuran 17 yaşında bir erkek hastayı ve ardından literatürde reninoma ile ilgili bilgileri sunmayı amaçladık. Hastanın yapılan değerlendirmesinde hipokalemik olduğu görüldü ve çekilen batın manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde sağ böbrekte 4.8x4.8 cm’lik kontrast tutan ekzofitik lezyon saptandı. Hastaya açık nefron koruyucu cerrahi operasyon uygulandı ve patolojik inceleme ile eksize edilen lezyonun jukstaglomerüler hücreli tümör (reninoma) olduğu saptandı. Operasyondan kısa bir süre sonra hastanın hipertansiyon tedavisi amacıyla aldığı tüm ilaçlar kesildi ve kan basıncının normal seyrettiği ve hipokaleminin ortadan kalktığı görüldü. Bu vaka, sekonder hipertansiyonun sebeplerinden biri olan reninoma tedavisinin önemini ve tanısal yaklaşımın tedavinin temeli olduğunu gösteren, klinisyenlere yön verebilecek önemli bir vakadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018