E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Mandibuler Setback Cerrahisi Sonrası Sagittal Split Osteotomi Hattında Meydana Gelen Değişikliklerin Üç Boyutlu Olarak İncelenmesi
1 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2016; 6: 155-160
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.09
Anahtar Kelimeler: Sagittal split osteotomisi, mandibuler setback, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
Özet

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız çift çene ortognatik cerrahi operasyonu geçiren Sınıf III hastalarda sagittal split osteotomi (SSO) hattında meydana gelen değişimlerin üç boyutlu olarak incelenmesi ve maksiller gömme olup olmamasına bağlı olarak oluşan değişikliklerin belirlenmesidir.

 

Yöntemler: Bu çalışmada ortognatik çene ameliyatı geçirmiş olan 21 Sınıf III hastadan cerrahi öncesi ve sonrası 3-6 aylık dönemde alınmış olan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi verileri kullanılmıştır. Yirmi bir hasta iki gruba ayrılmıştır: maksiller ilerletme-gömme ve mandibuler setback uygulanan olgular (10 hasta) “Grup I”, maksiller ilerletme ve mandibuler setback uygulanan olgular (11 hasta) “Grup II” olarak tanımlanmıştır. Üç boyutlu konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüleri kafa kaidesi üzerinde çakıştırılmış, sagittal split osteotomi hattında ameliyata bağlı olarak meydana gelen değişimler üç boyutlu imaj rekonstrüksiyonları kullanılarak tespit edilmiştir.

 

Bulgular: Grup II’de SSO hattı noktalarının aksiyel düzlemde medial yönlü değişim miktarı, istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Grup I ve Grup II arasındaki farklar karşılaştırıldığında, aksiyal düzlemde SSO hattı ölçümlerinde meydana gelen değişimin Grup II’de Grup I’den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).

 

Sonuç: Maksiller ilerletme ve mandibuler setback uygulanan olgularda SSO hattında x ekseninde istatistiksel olarak anlamlı medial yönlü yer değiştirme meydana geldiği, maksiller ilerletme, gömme ve mandibuler setback uygulanan olgularda ise SSO hattında anlamlı bir değişim meydana gelmediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018