E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Şiddetli Dişeti Çekilmesinin Saplı Bukkal Yağ Dokusu Kullanılarak Tedavisi: Histolojik ve Klinik Bulgular
1 Department of Periodontology, Karadeniz Technical University School of Dentistry, Trabzon, Turkey  
2 Department of Oral Maxillofacial Surgery, Karadeniz Technical University School of Dentistry, Trabzon, Turkey  
3 Department of Histology and Embryology, Karadeniz Technical University School of Medicine, Trabzon, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2016; 6: 191-194
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.02
Anahtar Kelimeler: Bukkal yağ dokusu, dişeti çekilmesi, kök yüzeyi örtülmesi
Özet

Dişeti çekilmelerinin tedavisinde pek çok yöntem vardır. Ancak Miller III ve Miller IV tip dişeti çekilmeleri zayıf prognoza sahiptir. Bukkal Yağ Dokusu (BYD), kemik, kıkırdak, yağ veya kasa dönüşebilen özel bir yağ dokusudur. Bu vaka raporunda şiddetli dişeti çekilmesi olan 2 hastanın saplı BYD kullanılarak tedavisi anlatılmıştır. Uygulama esnasında cerrahi aşamada alıcı alanda tam kalınlık flep kaldırılmıştır. Saplı BYD uygun cerrahi teknikle açığa çıkarılmıştır. BYD’nin gövdesi hareketlendirilerek mukozaya yakın şekilde dikilmiştir. Küçük bir parça yağ dokusu histolojik inceleme için ayrılmıştır. Damarlı flep üst 1. büyük azı dişinin bukkal yüzeyine sıkıca yerleştirilerek dikilmiştir. Bukkal flep de koronal şekilde pozisyonlandırılarak dikilmiştir. On iki hafta sonunda her iki vakada da dişeti çekilmesi azalmıştır. Klinik periodontal parametrelerde ve mobilitede iyileşme görülmüş; her iki vakada da keratinize dişeti dokusu belirgin şekilde izlenmiştir. Üç ay sonraki gingivoplasti aşamasında elde edilen küçük bir parça dişeti, histolojik inceleme için ayrılmış ve ilk histolojik örnekte damarlı yağ dokusu izlenmiştir. Elde edilen 2. örnekte ise Tip I kollajen lifler ve fibroblastlarla birlikte epitelizasyon ve epitel içinde papilla oluşumu izlenmiştir. BYD kullanımı, üst çene azı ve küçük azı dişlerinde, dişeti sağlığına olumlu etki ederek, kök yüzeyi örtülmesini sağlayabilir. Bu konuda ileri dönük, kontrollü, klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018