E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Türk okul çocuklarında ağrı özellikleri
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 47-51)
SP6 noktasına akupresür uygulanan gebelerin doğum eylemine ve akupresür uygulamasına ilişkin görüşleri
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 29-37)
DOI: 10.5455/musbed.20140207083603
Bir banka çağrı merkezi çalışanlarının tükenmişlik düzeyi ve etkileyen faktörler
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 216-225)
DOI: 10.5455/musbed.20140913123629
Fizyoterapistlerde bel ağrısı ile ilişkili etkenler
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 215-219)
DOI: 10.5455/musbed.20150831012038
Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 56-65)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.0052
Lateral Epikondilitli Olgularda Radyal Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Ağrı, Kavrama Kuvveti ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 107-115)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.054
Yenidoğanlarda Topuk Delme İşleminde Ağrı Kontrolü ve Mekanik Vibrasyonun Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.437
Compound 48/80 ve mast hücre mediyatör süspansiyonu uygulamalarının sıçanlarda inflamasyon üzerine etkilerinin karşılaştırılması: Akut inflamatuar ağrı için metodolojik bir çalışma
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.923
Original Araştırma
Düşük Akımlı Anestezide Salin ve Hava ile Şişirilen Endotrakeal Tüp Kaf Basınçlarının Karşılaştırılması
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 112-117)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.537
Yenidoğanlarda Topuk Delme İşleminde Ağrı Kontrolü ve Mekanik Vibrasyonun Etkisi
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 122-127)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.437
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018