E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Sık değişken immün yetmezlik hastalarında Carboxyfluorescein succinimidylester (CFSE) yöntemi ile lenfosit proliferasyonu
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 171-177)
Sağlıklı Kadınlarda 17B Estradiol Düzeyi Değişikliklerinin Lenfosit Sayısı Üzerindeki Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.432
Original Araştırma
Sağlıklı Kadınlarda 17B Estradiol Düzeyi Değişikliklerinin Lenfosit Sayısı Üzerindeki Etkisi
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 118-121)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.432
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018