E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Psikolojik faktörlerin tükürük üzerine olan etkilerinin incelenmesi
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 8-14)
Oral liken planus (OLP)’lu bireylerde kortizol, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 24-28)
DOI: 10.5455/musbed.20140208013705
Lateral Epikondilitli Olgularda Radyal Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Ağrı, Kavrama Kuvveti ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 107-115)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.054
Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Sosyal Anksiyetenin İncelenmesi
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 14-19)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.053
Derleme
Sepsis ve septik şok patojenezinde endotelin-1’in rolü ve tedavide yeni yaklaşımlar
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 178-190)
DOI: 10.5455/musbed.20150602023809
Peroksizom proliferatör ile etkinleştirilen reseptörlerin insülin direnci ve septik şok patojenezindeki rolü
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 247-258)
DOI: 10.5455/musbed.20150715121617
İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastaların Öz Etkililik ve Şok Anksiyete Durumu
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 146-149)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.595
İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastaların Öz Etkililik Ve Şok Anksiyete Durumu
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.595
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018