E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Hemşirelerin yönetsel hizmetleri ve çalışma ortamlarını değerlendirmesi - bir üniversite hastanesi örneği
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 178-183)
Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 22-31)
Diş hekimliği ve hemşirelik öğrencilerinin ağız sağlığı hakkındaki davranış ve düşüncelerindeki farklılıklar
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 34-40)
DOI: 10.5455/musbed.20130102082831
Tip 2 diyabetli hastaların cep telefonu ile takibi: randomize kontrollü çalışma
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 173-183)
DOI: 10.5455/musbed.20131203074020
SP6 noktasına akupresür uygulanan gebelerin doğum eylemine ve akupresür uygulamasına ilişkin görüşleri
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 29-37)
DOI: 10.5455/musbed.20140207083603
Hemşirelerin iş yaşamı kalitesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 85-95)
DOI: 10.5455/musbed.20150309010354
Kalp hastalığı olan down sendromlu çocukların ebeveynlerinin umutsuzluk düzeylerine aile merkezli hemşirelik yaklaşımı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 154-161)
DOI: 10.5455/musbed.20150602011201
Antenatal Eğitimin Doğum Sonrası Fonksiyonel Statü ve Depresyona Etkisi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 133-138)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.284
Gebelikte Psikososyal Sağlık Durumu ile Doğum Korkusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 152-158)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.359
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 159-165)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.330
Hemşirelik Öğrencilerinin Erken Evlilik ve Çocuk Gelinler Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 39-44)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.112
Okul Temelli Beslenme Programının Ergenlerin Bazı Antropetrik Ölçümlerine, Kan Testlerine Beslenmelerine Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.720
Hemşirelerin Antipsikotik İlaç Kullanan Hastalarda Metabolik Sendrom Riskine Yönelik Uygulamaları
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 161-165)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.014
Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Stres ve İlişkili Faktörler
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 121-128)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.061
Tip 1 Diyabetes Mellitusu olan Adölesanlara Bakım Veren Hemşirelerde Empati Geliştirme
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.407
Dispnesi Olan Hastalarda Farklı Pozisyon Değişiminin Hemodinamik Parametreler ve Dispne Şiddeti Üzerine Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.751
Hemşirelik ve Acil Tıp Teknikerliği Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.459
Dahili ve Cerrahi Kliniklerde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Antidepresan İlaç Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.333
Olgu Sunumu
Olgu sunumu: Stevens-Johnson Sendrom’lu çocuğun hemşirelik bakımı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 284-289)
DOI: 10.5455/musbed.20150624033421
Parkinson Tanısı Almış Bir Olgunun “Roy Uyum Modeli” Kullanılarak Hemşirelik Bakımının Planlanması
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 36-38)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.123
Derleme
Farklı gruplarda annelik deneyimi
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 274-283)
DOI: 10.5455/musbed.20150831014409
Barsak Hareketleri: Altıncı Yaşam Bulgusu mudur?
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 135-139)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.043
Diğer
Doğum Eyleminin 1. Evresinde Anneye Uygulanan Dik Pozisyonların Doğum Tipi Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.435
Original Araştırma
Tip 1 Diyabetes Mellitusu olan Adölesanlara Bakım Veren Hemşirelerde Empati Geliştirme
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 73-79)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.407
Doğum Eyleminin 1. Evresinde Anneye Uygulanan Dik Pozisyonların Doğum Tipi Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 128-137)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.435
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018