E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Sedanter Kadınlarda Hamstring-Quadriseps Gelişimi: 6 Ay Takipli Stabilizasyon ve Aerobik Eğitimin Karşılaştırılması
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 45-51)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.132
Diz Hiyalin Kıkırdağın 3D_WATSc/T1A GE Tekniği ile Gösterilmesi, Standart MRG ile Karşılaştırılması ve Artroskopi ile Korelasyonu
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.519
Olgu Sunumu
Alt çene büyük azı dişinde komplike bir iatrojenik furkasyon perforasyonunun biküspidizasyon tekniği ile tedavisi: vaka raporu
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 130-133)
Derleme
İlaca bağlı tiroid bozuklukları
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 191-196)
DOI: 10.5455/musbed.20150602013452
Original Araştırma
Diz Hiyalin Kıkırdağın 3d_Watsc/T1a Ge Tekniği ile Gösterilmesi, Standart MRG ile Karşılaştırılması ve Artroskopi ile Korelasyonu
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 103-111)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.519
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018