E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Özel ve kamu hastanelerinde web sayfalarının sağlık iletişimi aracı olarak kullanımı
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 14-19)
Yatarak tedavi gören hastaların yakınlarının hemşirenin rolünü algılamaları
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 131-137)
DOI: 10.5455/musbed.20130830095218
Tip 2 diyabetli hastaların cep telefonu ile takibi: randomize kontrollü çalışma
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 173-183)
DOI: 10.5455/musbed.20131203074020
Hastane yatışında eczacı tarafından yürütülen ilaç mutabakatı programının değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 226-231)
DOI: 10.5455/musbed.20141015013249
Sağlık personelinin el hijyeni uyum oranı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 105-108)
DOI: 10.5455/musbed.20150327042901
Kalp hastalığı olan down sendromlu çocukların ebeveynlerinin umutsuzluk düzeylerine aile merkezli hemşirelik yaklaşımı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 154-161)
DOI: 10.5455/musbed.20150602011201
Koroner Arter Hastalarında VDBP ve VDR Mutasyonlarının ve Diğer Risk Faktörlerinin Stent Trombozu Oluşumuna Etkisi
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 1-8)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.540
Serum Amilaz Aktivitesi, Hastaneye Yatış ve Operasyon Oranlarını Öngörebilir
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 44-49)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.405
Panoramik Radyografi ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Dental Tomografiye Uyarlanmış Periapikal İndeks ile Periapikal Lezyonların Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 50-55)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.303
Kronik Hastalarda Hasta Odaklı Eczacılık Hizmetleri ile ilgili Memnuniyet Anketinin Türkçe Validasyonu
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 150-154)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.05
Hasta Kontrollü İnfraklavikülar Perinöral Deksmedetomidin Postoperatif Analjezi Süresini Uzatıyor Mu?
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.413
Bir Grup Hastanın Hareketli Protez İle İlgili Hijyen, Tutum ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.489
Dahili ve Cerrahi Kliniklerde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Antidepresan İlaç Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.333
Olgu Sunumu
Resesif Distrofik Tip Epidermolizis Büllozada Ağız Dışı ve İçi Klinik Bulgular: Vaka Raporu
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 147-149)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.050
Misafir Editoryal
Kannabinoid tip 1 reseptör (CB1) ve terapötik yaklaşımlara genel bakış-II
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 1-8)
Derleme
Behçet hastalığı
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 65-73)
Hamilelik ve periodontal hastalık
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 261-267)
DOI: 10.5455/musbed.20141015013328
Probiyotiklerin periodontal tedavideki yeri
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 53-64)
DOI: 10.5455/musbed.20141106034910
Doğal bir antioksidan olarak skualenin medikal kullanımı
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 220-228)
DOI: 10.5455/musbed.20131213100404
İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatörü olan hastanın eğitiminde teknoloji kullanımı İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (ICD)
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 168-172)
DOI: 10.5455/musbed.20140723020525
Günümüz ve gelecekte parkinson hastalığı için farmakolojik tedavi yaklaşımları
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 265-273)
DOI: 10.5455/musbed.20150827011840
Cerrahi hasta eğitiminde kullanılan güncel yöntemler: Hastalık merkezli değil, hasta merkezli eğitim
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 129-133)
DOI: 10.5455/musbed.20150125115949
Farklı Egzersiz Yöntemlerinin Alzheimer Hastalığındaki Etkileri
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 27-31)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.230
Original Araştırma
Bir Grup Hastanın Hareketli Protez İle İlgili Hijyen, Tutum ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 93-97)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.489
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018