E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Düşük doz ketamin-midazolam sedasyonu- nun gömülü üçüncü molar diş cerrahisi üze- rine etkilerinin araştırılması
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 107-111)
Hasta kontrollü analjezide diklofenak ve parasetamol kullanımının morfin tüketimi ve analjezi kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştı- rılması
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 117-123)
Gömülü üçüncü molar diş cerrahisinde submukozal tramadol uygulamasının postoperatif ağrı üzerine etkinliği
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 26-30)
NSAİİ’ ların Analjezik Etkilerinde TRP ve K+ İyon Kanallarının Rolü
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.832
Hasta Kontrollü İnfraklavikülar Perinöral Deksmedetomidin Postoperatif Analjezi Süresini Uzatıyor Mu?
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.413
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018