E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Retrospektif Olarak Tanı Konulmuş Oldukça Nadir Bir İleoçekal Nöroendokrin Tümör Vakası
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 67-69)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.273
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018