E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Derleme
Rekürrent Aftöz Stomatit Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 62-66)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.649
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018