E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Serum Amilaz Aktivitesi, Hastaneye Yatış ve Operasyon Oranlarını Öngörebilir
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 44-49)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.405
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018