E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
SiRNA’nın biyodağılımına kitozan komplekslerinin etkisi
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 1-7)
Deneysel meme kanseri modelinde süt proteinlerinin koruyucu etkisi
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 26-34)
Kolorektal kanser tanısı konmuş olgularda ve birin- ci derece yakınlarında DNA hasarının araştırılması
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 155-161)
Kadınların Pap Smear Testi Yaptırma Durumlarının Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ile Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 133-138)
DOI: 10.5455/musbed.20140711031132
Kanserli Bireyin Bakımından Sorumlu Yakınlarının Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 25-35)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.422
Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 56-65)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.0052
Kolon Kanserinde Gpx1 Gen Anlatımı, Serum Gpx1 ve Selenyum Düzeylerinin İncelenmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.1239
Güneşten Korunma Programının Adölesanların Güneşten Korunma Davranışlarına Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.588
Prostat Spesifik Antijen 1,5 ng/ml’nin Altındaki Hastalarda Histopatolojik Sonuçlarımız
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.667
Sakarya İli Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın-Doğum Polikliniği’ne Başvuran Evli Kadınlar Arasında Cinsel İşlev Bozukluğu, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.619
Olgu Sunumu
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Raporu
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 150-153)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.763
Derleme
Kanser tedavisinde yeni bir yaklaşım: Poli (ADP-riboz) polimeraz-1 inhibitörleri
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 41-52)
DOI: 10.5455/musbed.20141015015238
Poliaminler ve kanser; Kanserli hastaların beslenmesinde poliaminlerin rolleri
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 123-128)
DOI: 10.5455/musbed.20150313041849
Oral prekanseröz lezyonlarda doku otofloresansı esaslı ışıkla değerlendirme yöntemi: Derleme
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 107-113)
DOI: 10.5455/musbed.20130621120430
Genin oral kanser için bir tedavisi var mı? Genetik diş hekimliği
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 215-219)
DOI: 10.5455/musbed.20131025095313
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018