E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Diş hekimliği ve hemşirelik öğrencilerinin ağız sağlığı hakkındaki davranış ve düşüncelerindeki farklılıklar
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 34-40)
DOI: 10.5455/musbed.20130102082831
Özel hastane acil bakım kliniklerinde elektronik hekim orderlarının etkinliği ve çıktıları
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 83-90)
DOI: 10.5455/musbed.20130620095602
Türk toplumu içinde bir grup erişkinin GSA-28 ile ruhsal sağlık problemlerinin taranması
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 115-120)
DOI: 10.5455/musbed.20130703085152
Kadınların Pap Smear Testi Yaptırma Durumlarının Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ile Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 133-138)
DOI: 10.5455/musbed.20140711031132
Üniversite öğrencilerinin ruhsal durumları ile sağlık davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 207-215)
DOI: 10.5455/musbed.20140913124019
Bir banka çağrı merkezi çalışanlarının tükenmişlik düzeyi ve etkileyen faktörler
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 216-225)
DOI: 10.5455/musbed.20140913123629
Hastane yatışında eczacı tarafından yürütülen ilaç mutabakatı programının değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 226-231)
DOI: 10.5455/musbed.20141015013249
Sağlık personelinin el hijyeni uyum oranı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 105-108)
DOI: 10.5455/musbed.20150327042901
Obeziteyle ilişkili beslenme alışkanlıklarının araştırılmasında yeni bir yöntem “Üç faktörlü beslenme anketi”
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 162-169)
DOI: 10.5455/musbed.20150602015512
İş yaşam kalitesi ve motivasyon ilişkisi: Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi örneği
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 220-230)
DOI: 10.5455/musbed.20150917032323
Oral hastalıkların tedavisinde, İstanbul’daki diş hekimleri arasında antibiyotik reçetelendirme profili
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 35-41)
Özel ve kamu hastanelerinde web sayfalarının sağlık iletişimi aracı olarak kullanımı
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 14-19)
Bir serbest eczanede eczacı danışmanlığında yürütülen sigara bırakma programının sonuçlarının değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 20-25)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerinin Belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 146-151)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.299
Gebelikte Psikososyal Sağlık Durumu ile Doğum Korkusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 152-158)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.359
Hekimlerin İlaç Tanıtım Faaliyetlerine Yönelik Bakışlarının İncelenmesi
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 166-172)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.147
Türkiye’deki Bir Devlet Üniversitesindeki Diş Hekimliği Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.386
Assessment of Consumer Perceptions in Ankara (Turkey) Toward Herbal Medicinal Products: A Survey Analysis in the Etimesgut District
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.774
Derleme
Sağlık profesyonellerinin eğitiminde E-öğrenme
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 74-78)
Bor ve Sağlığımıza Olan Etkilerine Güncel Bir Bakış
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 107-114)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.314
Çocuk Diş Hekimliğinde Fluorid Salınımı Yapan Güncel Restoratif Materyaller
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 129-134)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.0055
Editöre Mektup
Güvenirlik Çalışmalarının Sadece Sınıf İçi Korelasyon Katsayısına (ICC) Bağlı Olarak Yorumlanması Yeterince Güvenilir Değil
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 101-102)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018