E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Dispnesi Olan Hastalarda Farklı Pozisyon Değişiminin Hemodinamik Parametreler ve Dispne Şiddeti Üzerine Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.751
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018