E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Psikolojik faktörlerin tükürük üzerine olan etkilerinin incelenmesi
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 8-14)
Eğri kök kanallarında şekillendirme sırasında olu- şan streslerin sonlu elemanlar yöntemi ile değer- lendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 14-18)
DOI: 10.5455/musbed.20130124112218
Türk onkoloji hemşirelerinde yeni bir başa çıkma girişiminin stres ve tükenmişlik üzerine etkisi
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 121-130)
DOI: 10.5455/musbed.20130814120535
Bir banka çağrı merkezi çalışanlarının tükenmişlik düzeyi ve etkileyen faktörler
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 216-225)
DOI: 10.5455/musbed.20140913123629
Onkoloji hemşirelerinde algılanan stres, iletişim becerileri ve psikolojik semptomlar arasındaki ilişkiler
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 170-177)
DOI: 10.5455/musbed.20150602021515
Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Stres ve İlişkili Faktörler
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 121-128)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.061
Sulu Sarımsak Ekstresinin Deneysel Sepsis Modelinde Böbrek Hasarı Üzerine Etkisi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 15-19)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.140
Yaşlı Bireylerin Stresle Başa Çıkma Durumları
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.734
Nesfatin-1 sepsisin yol açtığı uzak organ yaralanmasını iyileştirir: Oksidan antioksidan durumların ve nötrofillerin rolü
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.606
Derleme
Reaktif oksijen türleri ve obezitede oksidatif stres
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 197-203)
DOI: 10.5455/musbed.20150604061607
Endotelin-1’in diyabet patojenezindeki rolü
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 158-167)
DOI: 10.5455/musbed.20140723023147
Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Apoptozun Önemi
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 173-177)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.76
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018