E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Psikolojik faktörlerin tükürük üzerine olan etkilerinin incelenmesi
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 8-14)
Fiziksel engelli çocuk ve yaşlı hastalara bakım verme yükü üzerine bir karşılaştırma çalışması
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 1-7)
DOI: 10.5455/musbed.20130210095507
Oral liken planus (OLP)’lu bireylerde kortizol, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 24-28)
DOI: 10.5455/musbed.20140208013705
Antenatal Eğitimin Doğum Sonrası Fonksiyonel Statü ve Depresyona Etkisi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 133-138)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.284
Kanserli Bireyin Bakımından Sorumlu Yakınlarının Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 25-35)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.422
Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 56-65)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.0052
Sakarya İli Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın-Doğum Polikliniği’ne Başvuran Evli Kadınlar Arasında Cinsel İşlev Bozukluğu, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.619
Editoryal
Depresyon ve sitokin hipotezinde yeni bir boyut: ‘NLRP3 inflamazomu’
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 65-68)
DOI: 10.5455/musbed.20130628030312
Nörotrofik faktörler ve depresyon: Patofizyoloji ve ötesi
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 53-56)
Depresyonda inflamasyon: sitokinlerin rolü
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 103-107)
Derleme
Akt-GSK-3 ilişkisi: İki ayrı yolak iki ayrı hastalık
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 51-57)
DOI: 10.5455/musbed.20140321043920
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018