E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmalı Olgularda Skapular Kinematik Analiz: Vaka Serileri Çalışması
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 127-132)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.217
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018