E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Tip 2 diyabetli hastaların cep telefonu ile takibi: randomize kontrollü çalışma
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 173-183)
DOI: 10.5455/musbed.20131203074020
Tip 2 Diyabetlilerde Diyabete İlişkin Bilişsel ve Sosyal Faktörler ve Metabolik Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişki
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 1-8)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.026
Tip 1 Diyabetes Mellitusu olan Adölesanlara Bakım Veren Hemşirelerde Empati Geliştirme
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.407
Derleme
Nanotaşıyıcılar: Oral İnsülin Tedavisine Yeni Yaklaşımlar
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 115-122)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.143
Endotelin-1’in diyabet patojenezindeki rolü
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 158-167)
DOI: 10.5455/musbed.20140723023147
İlaca bağlı glukoz ve insülin bozuklukları
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 248-252)
DOI: 10.5455/musbed.20140913123749
Peroksizom proliferatör ile etkinleştirilen reseptörlerin insülin direnci ve septik şok patojenezindeki rolü
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 247-258)
DOI: 10.5455/musbed.20150715121617
Original Araştırma
Tip 1 Diyabetes Mellitusu olan Adölesanlara Bakım Veren Hemşirelerde Empati Geliştirme
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 73-79)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.407
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018