E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Sağlıklı quadriseps femoris kasında handheld dinamometrenin intrarater ve interrater güvenirliği: Kas kuvvetinin etkisi
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 124-128)
Süt, erken ve geç karışık dişlenme dönemindeki çocuklarda beslenme alışkanlığı ve ağız sağlığı
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 113-118)
İzole dudak-damak yarıklı Türk çocuk hastaların bölgesel dağılımı ve olası bölgesel etkiler
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 164-168)
Kalp hastalığı olan down sendromlu çocukların ebeveynlerinin umutsuzluk düzeylerine aile merkezli hemşirelik yaklaşımı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 154-161)
DOI: 10.5455/musbed.20150602011201
Obeziteyle ilişkili beslenme alışkanlıklarının araştırılmasında yeni bir yöntem “Üç faktörlü beslenme anketi”
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 162-169)
DOI: 10.5455/musbed.20150602015512
Hemşirelik Öğrencilerinin Erken Evlilik ve Çocuk Gelinler Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 39-44)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.112
Okulçağı Çocuklarında Çocuk Beslenme Anketinin Geçerlik ve Güvenirliği
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 100-106)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.160
İstanbul’daki bir üniversite pedodonti kliniğine başvuran çocuklarda siyah dışsal renkleşme ve diş çürüğü prevalansının değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 109-114)
DOI: 10.5455/musbed.20150414123805
Olgu Sunumu
Olgu sunumu: Stevens-Johnson Sendrom’lu çocuğun hemşirelik bakımı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 284-289)
DOI: 10.5455/musbed.20150624033421
Suprakondiler humerus kırıklı bir çocukta median sinirin posterior kompartmana migrasyonu: Olgu sunumu
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 80-84)
DOI: 10.5455/musbed.20141205122042
Derleme
Poliaminler ve kanser; Kanserli hastaların beslenmesinde poliaminlerin rolleri
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 123-128)
DOI: 10.5455/musbed.20150313041849
Bor ve Sağlığımıza Olan Etkilerine Güncel Bir Bakış
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 107-114)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.314
Preterm Bebeklerde Oral Beslenmeyi Destekleyici Kanıta Dayalı Girişimler
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 171-174)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.327
Büyük Azı Keser Hipomineralizasyonu’na Güncel Bakış: Teşhis ve Tedavi Yaklaşımları
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 28-34)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.029
Nörogelişimsel Bozukluklarda Beslenme
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 80-85)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.030
Çocuk Diş Hekimliğinde Fluorid Salınımı Yapan Güncel Restoratif Materyaller
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 129-134)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.0055
Editöre Mektup
Güvenirlik Çalışmalarının Sadece Sınıf İçi Korelasyon Katsayısına (ICC) Bağlı Olarak Yorumlanması Yeterince Güvenilir Değil
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 101-102)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018