E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Düşük Akımlı Anestezide Salin ve Hava ile Şişirilen Endotrakeal Tüp Kaf Basınçlarının Karşılaştırılması
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.537
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018