E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Özel ve kamu hastanelerinde web sayfalarının sağlık iletişimi aracı olarak kullanımı
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 14-19)
Hemşirelerin yönetsel hizmetleri ve çalışma ortamlarını değerlendirmesi - bir üniversite hastanesi örneği
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 178-183)
Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 22-31)
Diş hekimliği ve hemşirelik öğrencilerinin ağız sağlığı hakkındaki davranış ve düşüncelerindeki farklılıklar
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 34-40)
DOI: 10.5455/musbed.20130102082831
Yatarak tedavi gören hastaların yakınlarının hemşirenin rolünü algılamaları
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 131-137)
DOI: 10.5455/musbed.20130830095218
Tip 2 diyabetli hastaların cep telefonu ile takibi: randomize kontrollü çalışma
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 173-183)
DOI: 10.5455/musbed.20131203074020
Hastane yatışında eczacı tarafından yürütülen ilaç mutabakatı programının değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 226-231)
DOI: 10.5455/musbed.20141015013249
Hemşirelerin iş yaşamı kalitesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 85-95)
DOI: 10.5455/musbed.20150309010354
Sağlık personelinin el hijyeni uyum oranı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 105-108)
DOI: 10.5455/musbed.20150327042901
Kalp hastalığı olan down sendromlu çocukların ebeveynlerinin umutsuzluk düzeylerine aile merkezli hemşirelik yaklaşımı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 154-161)
DOI: 10.5455/musbed.20150602011201
Hemşirelik Öğrencilerinin Erken Evlilik ve Çocuk Gelinler Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 39-44)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.112
Antenatal Eğitimin Doğum Sonrası Fonksiyonel Statü ve Depresyona Etkisi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 133-138)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.284
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 159-165)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.330
Koroner Arter Hastalarında VDBP ve VDR Mutasyonlarının ve Diğer Risk Faktörlerinin Stent Trombozu Oluşumuna Etkisi
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 1-8)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.540
Serum Amilaz Aktivitesi, Hastaneye Yatış ve Operasyon Oranlarını Öngörebilir
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 44-49)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.405
Panoramik Radyografi ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Dental Tomografiye Uyarlanmış Periapikal İndeks ile Periapikal Lezyonların Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 50-55)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.303
Kronik Hastalarda Hasta Odaklı Eczacılık Hizmetleri ile ilgili Memnuniyet Anketinin Türkçe Validasyonu
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 150-154)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.05
Okul Temelli Beslenme Programının Ergenlerin Bazı Antropetrik Ölçümlerine, Kan Testlerine Beslenmelerine Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.720
Hemşirelerin Antipsikotik İlaç Kullanan Hastalarda Metabolik Sendrom Riskine Yönelik Uygulamaları
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 161-165)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.014
Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Stres ve İlişkili Faktörler
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 121-128)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.061
Tip 1 Diyabetes Mellitusu olan Adölesanlara Bakım Veren Hemşirelerde Empati Geliştirme
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.407
Hasta Kontrollü İnfraklavikülar Perinöral Deksmedetomidin Postoperatif Analjezi Süresini Uzatıyor Mu?
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.413
Hemşirelik ve Acil Tıp Teknikerliği Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.459
Bir Grup Hastanın Hareketli Protez İle İlgili Hijyen, Tutum ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.489
Dahili ve Cerrahi Kliniklerde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Antidepresan İlaç Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.333
Olgu Sunumu
Olgu sunumu: Stevens-Johnson Sendrom’lu çocuğun hemşirelik bakımı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 284-289)
DOI: 10.5455/musbed.20150624033421
Resesif Distrofik Tip Epidermolizis Büllozada Ağız Dışı ve İçi Klinik Bulgular: Vaka Raporu
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 147-149)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.050
Parkinson Tanısı Almış Bir Olgunun “Roy Uyum Modeli” Kullanılarak Hemşirelik Bakımının Planlanması
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 36-38)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.123
Misafir Editoryal
Kannabinoid tip 1 reseptör (CB1) ve terapötik yaklaşımlara genel bakış-II
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 1-8)
Derleme
Behçet hastalığı
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 65-73)
Hamilelik ve periodontal hastalık
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 261-267)
DOI: 10.5455/musbed.20141015013328
Probiyotiklerin periodontal tedavideki yeri
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 53-64)
DOI: 10.5455/musbed.20141106034910
Günümüz ve gelecekte parkinson hastalığı için farmakolojik tedavi yaklaşımları
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 265-273)
DOI: 10.5455/musbed.20150827011840
Cerrahi hasta eğitiminde kullanılan güncel yöntemler: Hastalık merkezli değil, hasta merkezli eğitim
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 129-133)
DOI: 10.5455/musbed.20150125115949
Doğal bir antioksidan olarak skualenin medikal kullanımı
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 220-228)
DOI: 10.5455/musbed.20131213100404
İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatörü olan hastanın eğitiminde teknoloji kullanımı İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (ICD)
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 168-172)
DOI: 10.5455/musbed.20140723020525
Farklı Egzersiz Yöntemlerinin Alzheimer Hastalığındaki Etkileri
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 27-31)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.230
Barsak Hareketleri: Altıncı Yaşam Bulgusu mudur?
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 135-139)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.043
Diğer
Doğum Eyleminin 1. Evresinde Anneye Uygulanan Dik Pozisyonların Doğum Tipi Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.435
Original Araştırma
Tip 1 Diyabetes Mellitusu olan Adölesanlara Bakım Veren Hemşirelerde Empati Geliştirme
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 73-79)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.407
Bir Grup Hastanın Hareketli Protez İle İlgili Hijyen, Tutum ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 93-97)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.489
Doğum Eyleminin 1. Evresinde Anneye Uygulanan Dik Pozisyonların Doğum Tipi Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 128-137)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.435
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018