E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Türk onkoloji hemşirelerinde yeni bir başa çıkma girişiminin stres ve tükenmişlik üzerine etkisi
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 121-130)
DOI: 10.5455/musbed.20130814120535
Tip 2 diyabetli hastaların cep telefonu ile takibi: randomize kontrollü çalışma
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 173-183)
DOI: 10.5455/musbed.20131203074020
Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Stres ve İlişkili Faktörler
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 121-128)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.061
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerinin Belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.299
Santral Venöz Kateter Uygulamaları ve Kan Kültürü Alınması Konusunda Hemşirelere Verilen Eğitimde Nöro-Linguistik Programlama Tekniği’nin Bilgi Düzeyine Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.184
Antenatal Eğitimin Doğum Sonrası Fonksiyonel Statü ve Depresyona Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.284
Derleme
Sağlık profesyonellerinin eğitiminde E-öğrenme
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 74-78)
İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatörü olan hastanın eğitiminde teknoloji kullanımı İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (ICD)
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 168-172)
DOI: 10.5455/musbed.20140723020525
Cerrahi hasta eğitiminde kullanılan güncel yöntemler: Hastalık merkezli değil, hasta merkezli eğitim
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 129-133)
DOI: 10.5455/musbed.20150125115949
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017