E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Hemşirelerin yönetsel hizmetleri ve çalışma ortamlarını değerlendirmesi - bir üniversite hastanesi örneği
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 178-183)
Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 22-31)
Diş hekimliği ve hemşirelik öğrencilerinin ağız sağlığı hakkındaki davranış ve düşüncelerindeki farklılıklar
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 34-40)
DOI: 10.5455/musbed.20130102082831
Özel hastane acil bakım kliniklerinde elektronik hekim orderlarının etkinliği ve çıktıları
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 83-90)
DOI: 10.5455/musbed.20130620095602
Türk onkoloji hemşirelerinde yeni bir başa çıkma girişiminin stres ve tükenmişlik üzerine etkisi
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 121-130)
DOI: 10.5455/musbed.20130814120535
Yatarak tedavi gören hastaların yakınlarının hemşirenin rolünü algılamaları
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 131-137)
DOI: 10.5455/musbed.20130830095218
Tip 2 diyabetli hastaların cep telefonu ile takibi: randomize kontrollü çalışma
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 173-183)
DOI: 10.5455/musbed.20131203074020
Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin psikiyatri hemşiresinin rollerine ilişkin görüşleri
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 90-95)
DOI: 10.5455/musbed.20140527033928
Kalp hastalığı olan down sendromlu çocukların ebeveynlerinin umutsuzluk düzeylerine aile merkezli hemşirelik yaklaşımı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 154-161)
DOI: 10.5455/musbed.20150602011201
Onkoloji hemşirelerinde algılanan stres, iletişim becerileri ve psikolojik semptomlar arasındaki ilişkiler
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 170-177)
DOI: 10.5455/musbed.20150602021515
Özel hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin ve hemşirelerin eleştirel düşünme düzeyi ve problem çözme becerileri
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 1-9)
DOI: 10.5455/musbed.20141106035312
Hemşirelerin iş yaşamı kalitesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 85-95)
DOI: 10.5455/musbed.20150309010354
Hemşirelik Öğrencilerinin Erken Evlilik ve Çocuk Gelinler Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 39-44)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.112
Hemşirelerin Antipsikotik İlaç Kullanan Hastalarda Metabolik Sendrom Riskine Yönelik Uygulamaları
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 161-165)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.014
Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Stres ve İlişkili Faktörler
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 121-128)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.061
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerinin Belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.299
Dahili ve Cerrahi Kliniklerde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Antidepresan İlaç Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.333
Santral Venöz Kateter Uygulamaları ve Kan Kültürü Alınması Konusunda Hemşirelere Verilen Eğitimde Nöro-Linguistik Programlama Tekniği’nin Bilgi Düzeyine Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.184
Antenatal Eğitimin Doğum Sonrası Fonksiyonel Statü ve Depresyona Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.284
Olgu Sunumu
Olgu sunumu: Stevens-Johnson Sendrom’lu çocuğun hemşirelik bakımı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 284-289)
DOI: 10.5455/musbed.20150624033421
Parkinson Tanısı Almış Bir Olgunun “Roy Uyum Modeli” Kullanılarak Hemşirelik Bakımının Planlanması
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 36-38)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.123
Derleme
Sağlık profesyonellerinin eğitiminde E-öğrenme
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 74-78)
Cerrahi hasta eğitiminde kullanılan güncel yöntemler: Hastalık merkezli değil, hasta merkezli eğitim
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 129-133)
DOI: 10.5455/musbed.20150125115949
İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatörü olan hastanın eğitiminde teknoloji kullanımı İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (ICD)
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 168-172)
DOI: 10.5455/musbed.20140723020525
Barsak Hareketleri: Altıncı Yaşam Bulgusu mudur?
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 135-139)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.043
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017