E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Oral Kavitede Leiomyom: Vaka Sunumu ve Literatür Taraması
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 81-84)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.007
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018