E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Deneysel hiperlipidemi ve Apo-B konjugatı uygu- lamasının kan doku faktörü seviyesi ve karaciğer doku faktörü aktivitesi üzerine etkileri
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 64-71)
Deneysel renovasküler hipertansiyonda melato- ninin böbrek, kalp ve beyin doku faktörü aktivi- teleri üzerine etkileri
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 78-83)
D-galaktoz ile oluşturulmuş yaşlanma modelinde doku faktörü aktivitesinin ve sialik asit miktarının değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 5-9)
DOI: 10.5455/musbed.20140103081933
Sıçanda endotoksemiye bağlı çoklu organ hasarında kolinerjik anti-inflamatuvar yolun rolü
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 21-30)
DOI: 10.5455/musbed.20150306053623
Sulu Sarımsak Ekstresinin Deneysel Sepsis Modelinde Böbrek Hasarı Üzerine Etkisi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 15-19)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.140
Derleme
Sepsis ve septik şok patojenezinde endotelin-1’in rolü ve tedavide yeni yaklaşımlar
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 178-190)
DOI: 10.5455/musbed.20150602023809
Reaktif oksijen türleri ve obezitede oksidatif stres
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 197-203)
DOI: 10.5455/musbed.20150604061607
Endotelin-1’in diyabet patojenezindeki rolü
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 158-167)
DOI: 10.5455/musbed.20140723023147
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 27.04.2017