E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Bir serbest eczanede eczacı danışmanlığında yürütülen sigara bırakma programının sonuçlarının değerlendirilmesi
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 20-25)
Lateral Epikondilitli Olgularda Radyal Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Ağrı, Kavrama Kuvveti ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 107-115)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.054
Olgu Sunumu
Maksillada bilateral gömülü süt ikinci azı ve daimi ikinci küçük azı dişleri: Olgu bildirisi
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 52-56)
Üretral Enstürümantasyon Sonrası Primer Üretral Kondiloma Aküminata Olgusu
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.32
Üretral Enstürümantasyon Sonrası Primer Üretral Kondiloma Aküminata Olgusu
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.32
Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Multidisipliner Yaklaşımla Tedavisi: Bir Olgunun 5 Yıllık Takibi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.209
Dişsel Kamuflaj Amaçlı Mandibuler Keser Dişi Çekimi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 32-35)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.015
Derleme
Peri-implant Doku Hastalıkları ve Tedavisi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.167
Periodontolojide düşük doz lazer uygulamaları
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 43-50)
DOI: 10.5455/musbed.20140208014035
Kanser tedavisinde yeni bir yaklaşım: Poli (ADP-riboz) polimeraz-1 inhibitörleri
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 41-52)
DOI: 10.5455/musbed.20141015015238
Probiyotiklerin periodontal tedavideki yeri
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 53-64)
DOI: 10.5455/musbed.20141106034910
Günümüz ve gelecekte parkinson hastalığı için farmakolojik tedavi yaklaşımları
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 265-273)
DOI: 10.5455/musbed.20150827011840
Peri-implant Doku Hastalıkları ve Tedavisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.167
Oral kandidozis: Etiyoloji, klinik özellikler, tanı ve tedavi
(Clin Exp Health Sci 2011; 1: 140-148)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 27.04.2017