E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Hekimlerin İlaç Tanıtım Faaliyetlerine Yönelik Bakışlarının İncelenmesi
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 166-172)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.147
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018