E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Orijinal Makale
Hemşirelerin Antipsikotik İlaç Kullanan Hastalarda Metabolik Sendrom Riskine Yönelik Uygulamaları
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 161-165)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.014
Olgu Sunumu
Toplum ruh sağlığı merkezi’nden hizmet alan bir şizofrenili olguda bütüncül yaklaşımın hastalığın gidişine etkisi
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 122-125)
DOI: 10.5455/musbed.20140527033751
Derleme
Şizofreni’de inflamatuvar mekanizmaların yeri
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 134-139)
DOI: 10.5455/musbed.20150604063023
Akt-GSK-3 ilişkisi: İki ayrı yolak iki ayrı hastalık
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 51-57)
DOI: 10.5455/musbed.20140321043920
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018