E-ISSN 2459-1459
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Şiddetli Dişeti Çekilmesinin Saplı Bukkal Yağ Dokusu Kullanılarak Tedavisi: Histolojik ve Klinik Bulgular
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 191-194)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.02
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018