E-ISSN 2459-1459
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Düşük Akımlı Anestezide Salin Ve Hava İle Şişirilen Endotrakeal Tüp Kaf Basınçlarının Karşılaştırılması
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.537
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 21.11.2017