E-ISSN 2459-1459
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Mide Gastrointestinal Stromal Tümörünün Neden Olduğu Rekürren Gastroduodenal İntussepsiyon
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 178-180)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.305
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018