E-ISSN 2459-1459
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Sedanter Kadınlarda Hamstring-Quadriseps Gelişimi: 6 Ay Takipli Stabilizasyon ve Aerobik Eğitimin Karşılaştırılması
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 45-51)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.132
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018