E-ISSN 2459-1459
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
The Effect of Span Length on Clinical Performance of Y-TZP Fixed Partial Dentures
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 28-28)
Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Multidisipliner Yaklaşımla Tedavisi: Bir Olgunun 5 Yıllık Takibi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 123-126)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.209
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018