E-ISSN 2459-1459
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Periodontal kemik içi defektlerin tedavisinde mine matriks proteini ve otojen kemik grefti kombinasyonu kullanımı
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 48-54)
DOI: 10.5455/musbed.20130102082905
Clinical and Microbiological Evaluation of Fluoride-Modified Titanium Endoosseous Dental Implants in Patients with a History of Chronic Periodontitis in Comparison with Healthy Patients
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 62-62)
Evaluation of the Effects of Probiotic Yogurt Consumption on Gingival Health
(Clin Exp Health Sci 2013; 3: 72-72)
Clinical Evaluation of a Periodontal Paste Containing 8% Arginine and Calcium Carbonate and Er:YAG Laser for Dentine Hypersensitivity Treatment in Patients with Periodontal Disease
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 6-6)
Başlangıç sondalama derinliği ile mekanik periodontal tedavi sonrası rezidüel cep oranı arasındaki ilişki
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 15-20)
DOI: 10.5455/musbed.20141124042028
Sialic Acid Levels of Serum, Parotid and Whole Saliva Before and After Initial Periodontal Therapy in Chronic Marginal Gingivitis, Chronic Periodontitis, Aggressive Periodontitis Patients
(Clin Exp Health Sci 2014; 4: 25-25)
Oral skuamöz hücreli papillom: Bir olgu raporu
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 140-144)
DOI: 10.5455/musbed.20150311070318
Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Multidisipliner Yaklaşımla Tedavisi: Bir Olgunun 5 Yıllık Takibi
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 123-126)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.209
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018