E-ISSN 2459-1459
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Deneysel hiperlipidemi ve Apo-B konjugatı uygu- lamasının kan doku faktörü seviyesi ve karaciğer doku faktörü aktivitesi üzerine etkileri
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 64-71)
Investigation of LDL Oxidation and Tendency to Thrombosis in Hyperlipidemic Rats With Experimental Hyper-and Hypothyroidism
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 65-65)
Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 11-14)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.93
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018