E-ISSN 2459-1459
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Tüm maksiller sinüsü kaplayan büyük bir kistin klinik ve radyolojik özellikleri
(Clin Exp Health Sci 2012; 2: 31-36)
Oral Kavitede Leiomyom: Vaka Sunumu ve Literatür Taraması
(Clin Exp Health Sci 2017; 7: 81-84)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.007
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018