E-ISSN 2459-1459
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
B Grubu Streptokoklar İnsan Servikal Epitel Hücre Kültürlerinde İnterlökin 8 Üretimini Uyarır: Kapsül Polisakkaridinin Rolü
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.1079
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018