E-ISSN 2459-1459
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Koroner Arter Hastalarında VDBP ve VDR Mutasyonlarının ve Diğer Risk Faktörlerinin Stent Trombozu Oluşumuna Etkisi
(Clin Exp Health Sci 2018; 8: 1-8)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.540
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018