E-ISSN 2459-1459
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Dispnesi Olan Hastalarda Farklı Pozisyon Değişiminin Hemodinamik Parametreler ve Dispne Şiddeti Üzerine Etkisi
(Clin Exp Health Sci ; : -)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.751
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018